Schoolfruit abonnement

Om structureel schoolfruit te realiseren werken wij met de (financierings)schijf van vijf. Uit onze ervaring bij honderden gezonde scholen blijkt dat een dergelijke opzet, waarbij meerdere partners een bijdrage leveren, zorgt voor een duurzame oplossing.

1. School

Iedere school stelt het jaarplan met budget op. Veel scholen die schoolfruit klassikaal uitdelen, vinden dat een belangrijk onderdeel van hun beleid en nemen gemiddeld € 5,- tot € 10,- per leerling op in de jaarlijkse begroting.

2. Ouders

Uit landelijk onderzoek van Linkin Business (MOA gecertificeerd) onder ruim 27.000 ouders geeft 93,1% van de ouders aan € 0,50 of meer per week te willen bijdragen aan gezonde voeding op school. Dit komt neer op een jaarlijkse fruitbijdrage van € 20,- tot € 40,-.

Desgewenst kunnen wij een enquête onder ouders faciliteren zodat u precies weet hoe de ouders bij uw op school denken over gezonde voeding en schoolfruit en een mogelijke fruitbijdrage voor ouders kunt voorleggen.

3. Activiteiten

Jaarlijkse activiteiten leiden tot een bijdrage van gemiddeld € 20,- tot wel € 50,- per leerling! De kennis en ervaring die wij hebben op het gebied van initiëren en faciliteren van actied ten behoeve van schoolfruit, is gebundeld in het schoolfruitprogramma van de Fruitvriendjes.

4. Sponsoring

Sponsoring van lokale bedrijven waar ouders van de leerlingen werken of die in buurt van de school zijn gevestigd. Ook zijn er regionale en lokale serviceclubs als JCI, Rotary, Lions actief op het gebied van fundraising en steunen jaarlijkse diverse goede initiatieven.

5. Subsidies

Er zijn nationaal, regionaal en lokaal diverse overheidsprojecten en programma’s die aansluiten bij sport/bewegen en gezonde voeding. De meest bekende is EU-Schoolfruit waarvan de huidige regeling eindigt na het schooljaar 2020/2021.

Er zijn binnen gemeenten ook allerlei mogelijkheden voor gezinnen wanneer zij geen eigen bijdragen kunnen betalen. Hiernaast kun je als school of scholengroep gemeenten of fondsen benaderen met een gericht plan wat aan hun doelstellingen voldoet.Proefabonnement

Via het proefabonnement kunt u 5 tot 10 weken schoolfruit ontvangen voor alle leerlingen. Na aantal weken leveren,  faciliteren wij een korte, online enquete om draagvlak en een financiele bijdrage voor te leggen aan de ouders. Deze input wordt vervolgens gebruikt om het beleid van gezonde voeding te concretiseren.Wilt u hulp bij realiseren van structureel schoolfruit, een (proef)abonnement of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.